Financiële consequenties thuisopvang onduidelijk

Neem je je kind uit een 24-uurs voorziening in huis of niet. Veel ouders stonden aan het begin van de lockdown voor een pittige keuze. Het was en is niet duidelijk wat de financiële consequenties zijn. Anderhalve maand later is het nog steeds moeilijk om informatie te vinden over dit onderwerp. Het algemene advies is: alle bonnetjes bewaren.

Overheid ontmoedigt ouders
Op de voorlichtingspagina van de Rijksoverheid krijgen ouders het advies om goed na te denken over het in huis nemen van een familielid dat 24-uurs zorg krijgt. Wie neemt de zorg op zich? Kun je wel op tijd thuiszorg regelen? Wie zorgt er voor je familielid als je zelf ziek wordt? Waar moet je terecht als je kind extra zorg nodig heeft? De kans is immers groot dat een zorginstelling een familielid niet meer opneemt zo lang de bijzondere maatregelen gelden.

Nog veel onduidelijk
Er is nog geen duidelijkheid over het wel of niet doorbetalen van de eigen bijdrage als de zorg deels tijdelijk is stopgezet. Het ministerie van VWS kijkt er nog naar met de gemeenten en de zorgkantoren. Mantelzorg.nl geeft ouders het advies om de eigen bijdrage door te betalen om naheffingen te voorkomen en alle bonnetjes, facturen en betalingsbewijzen van extra kosten goed te bewaren. Mocht je als ouder in de knel komen dan kun je een beroep doen op de bijzondere bijstand.

Zelf aanvragen, zelf regelen
Veel ouders moeten in deze situatie zelf uitzoeken of ze in aanmerking komen voor extra vergoedingen. Het overheidsbeleid is dat de vergoeding van de formele zorg doorgaat, ook als deze niet geleverd wordt. De formele zorg kan dus niet zo maar worden vervangen door informele betaalde zorg. Wanneer je als Pgb Budgethouder een beroep wilt doen op de Wlz kan je daarvoor zo nodig extra of vervangende zorg inkopen, maar daarvoor moet je wel zelf een aanvraag indienen bij de SVB via het formulier ‘Extra Kosten als gevolg van Corona’.

Informatie van zorginstellingen
Op speciale webpagina’s verzorgen de grotere zorginstellingen voor ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking extra informatievoorziening aan ouders en verwanten. Twee van hen staan specifiek stil bij de financiële kant van de situatie nu:

  1. Ipse de Bruggen vraagt op een aparte website aan pgb-houders om huidige afspraken niet aan te passen in lijn met de beleidslijn van de SVB.
  2. Philadelphia geeft uitgebreid informatie over hun regelingen voor de vergoeding van bepaalde kosten in het geval dat een verwant tijdelijk thuis gaat wonen.

Bewaar de bonnetjes!
Belangenvereniging Per Saldo geeft aan dat het het beste is om contact op te nemen met je gemeente om te achterhalen welke extra kosten je vergoed kunt krijgen. Omdat regelingen per gemeente kunnen verschillen betekent het dat het voorlopig nog een zoektocht zal zijn naar informatie totdat VWS, gemeenten en zorgkantoren er uit zijn hoe ze hier mee om gaan. Tot die tijd blijft het belangrijk om alle bonnetjes te bewaren en bij nood aan te kloppen bij de gemeente voor bijzondere bijstand.

Wat vind je van dit artikel?