Nieuwe stap-voor-stap bezoekregeling onderweg

Het ziet ernaar uit dat iedere zorginstelling in het algemeen, en iedere woon- of verblijfslocatie in het bijzonder, een eigen bezoekregeling krijgt. Dat staat in het nieuwe afwegingskader dat de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) maakte voor de sector. Zorgorganisaties besluiten zelf welke stappen ze willen nemen als het gaat om de bezoekregeling.

Niet één regel voor allemaal

Eind maart moesten zorgorganisaties snel beslissen en werd er vooral naar medische risico’s gekeken. Toen de coronacrisis uitbrak begrepen veel ouders dat bezoekregelingen tijdelijk stop werden gezet. Ondertussen is duidelijk dat de coronacrisis nog lang zal duren. Voor oudere en kwetsbare bewoners van bijvoorbeeld een verpleeghuis is het inderdaad beter om het zekere voor het onzekere te nemen, maar voor mensen met een beperking, met allemaal een eigen leven en een eigen manier van wonen is het niet handig om één regel aan te houden.

Voorzichtig de maatregelen verruimen

De VGN heeft met haar leden en met cliëntenorganisaties besproken hoe de gehandicaptenzorg de komende tijd toewerkt naar een voorzichtige verruiming van de maatregelen. De landelijke richtlijnen blijven leidend, maar er komt meer mogelijkheid om per woning of locatie te bekijken welke oplossing het beste past. De zorgorganisaties bepalen zelf welke stappen ze nemen, maar ze werken daarbij wel vanuit een gezamenlijk afwegingskader.

Iedere woning zijn eigen regels

Het blijft belangrijk om de risico’s voor de gezondheid klein te houden. Voor cliënten, bezoekers en begeleiders. Wel kan er gekeken worden naar de situatie op de locatie, bijvoorbeeld hoe gezond de bewoners zijn, hoe de groepen zijn samengesteld, in wat voor gebouw ze wonen en wat er praktisch mogelijk is. Op basis van al die verschillende factoren maken de zorgorganisaties per woning een nieuwe inschatting van wat mogelijk en wat wenselijk is.

Zo kan het er uit komen te zien

De VGN geeft enkele voorbeelden van manieren waarop een zorgorganisatie om kan gaan met de nieuwe stap-voor-stap bezoekregeling.

  1. Mensen met een ernstig meervoudige beperking zijn erg kwetsbaar. Bezoek is bijvoorbeeld mogelijk wanneer ouders zelf een actieve rol spelen in de zorg en geen klachten hebben.
  2. Jonge kinderen met een licht verstandelijke beperking hebben net als andere kinderen onder de twaalf een gering risico op klachten door corona. Daar is bezoek door ouders goed voor te stellen.
  3. Voor mensen die begeleid zelfstandig wonen in een eigen appartement kunnen de algemene richtlijnen van het RIVM gelden: maximaal drie bezoekers en ruim 1,5 meter afstand houden.

Niet tijdelijk naar huis of op bezoek

Zoals gezegd bepaalt iedere zorgorganisatie zelf hoe de nieuwe bezoekregeling er uit ziet en hoe deze wordt ingevoerd. Over het algemeen geldt wel dat zorgorganisaties families willen ontmoedigen om hun kind of familielid tijdelijk mee naar huis te nemen. Naar huis gaan kan, maar dan blijft de cliënt in principe bij de familie totdat de bezoekersregeling is opgeheven, bijvoorbeeld omdat de coronacrisis voorbij is. Alleen in uitzonderlijke gevallen is eerdere terugkeer mogelijk en dan alleen wanneer er geen sprake is van medische klachten.

Twijfelende vrouw

Stoom afblazen?

Alles leuk en aardig, zo'n stap-voor-stap bezoekregeling. Maar als nou net de locatie waar jouw kind verblijft de mogelijkheden niet verruimt? Dat je daar boos, verdrietig of gefrustreerd door bent. Wil je daar eens bij iemand stoom over afblazen. Iemand die je helpt de dingen een beetje op een rijtje te zetten. En je misschien wat handvatten geeft om met deze lastige tijd om te gaan.

Ga in gesprek

Wat vind je van dit artikel?