De coronacrisis bezorgt gezinnen met PGB extra kopzorgen

Alles is anders dus ook de inzet van je PGB. Misschien heb je meer zorgverleners in huis, of nu juist minder. De begeleiding bij de stage is niet nodig, net als de extra zorg op school. Terwijl jij als ouder veel meer zorg verleent. Hoe zit dat met je PGB? Kan je dat nu voor jezelf inzetten? Er zijn op dit moment meer vragen dan antwoorden, maar gelukkig krijgen dit soort kopzorgen wel meer aandacht.

De vragen

Bij veel gezinnen met een kind met een beperking komen er dagelijks meerdere zorgverleners over de vloer. Veel ouders willen het aantal mensen dat in huis komt nu graag verminderen om zo de kans op besmetting te minimaliseren. Maar hoe zit het dan met de uren uit de afgesloten zorgovereenkomsten? Wat als een zorgverlener met een driedagencontract in deze periode meer dan drie dagen komt, zit je dan meteen vast aan het betalen van allerlei extra kosten? Als meerdere van je zorgverleners ziek zijn, mag je dan de 40-urige werkweek van de zorgverlener die wel nog op been is, loslaten? Zonder dat je meteen te maken krijgt met allerlei gedoe?

De invoering van de Wab (Wet arbeidsmarkt in balans) zorgt op zich al voor veel onzekerheid. Als je door deze crisis ineens een zorgverlener meer uren dan afgesproken laat werken, wat komt er dan nog meer op je af? En extra uren zorg inkopen nu je kind ineens de hele dag thuis is, daar is je budget niet op afgestemd. Maar 24/7 alle zorg zelf leveren houden we, overbelast als we al zijn, ook niet vol. Bovendien moeten we ook thuiswerken, onze andere kinderen helpen bij hun onderwijs én 24/7 zorg leveren. Hoe zit dat financieel?

De antwoorden

Zowel het ministerie van VWS, als de zorgkantoren hebben aangegeven oog te hebben voor deze problemen. Er wordt aan de volgende oplossingsrichtingen gedacht:

  1. Het tijdelijk toestaan van het vergoeden van extra of duurdere zorg
  2. Het zo regelen dat de zorgverlener die de zorg door de huidige situatie niet kan leveren de afgesproken diensten toch betaald kan krijgen uit het PGB. Zonder dat dit ten koste gaat van zorginkoop door de budgethouder.
  3. Het tijdelijk vereenvoudiging van de processen in de uitvoering waardoor (tijdelijke) nieuwe zorgverleners snel aan de slag kunnen.
  4. Het tijdelijk loslaten van de 40-urige werkweek.

Nieuwe zorgverleners?

Er zijn ook initiatieven gestart om snel aan zorgverleners te komen. In veel wijken zijn er buurinitiatieven opgezet bijvoorbeeld via Facebook of de app NextDoor. Ook de speciaal opgezette website brengt mensen die hulp nodig hebben en mensen die willen helpen bij elkaar.

Oud-zorgverleners melden zich op extra handen voor de zorg. Het Rode Kruis heeft de Ready2Help actie voor mensen die een luisterend oor of advies nodig hebben.

En voor thuisonderwijs hebben studenten het initiatief genomen om scholieren te helpen.

Of kijk op deze site waar vraag en aanbod elkaar kunnen vinden.

Dreig je echt zonder zorg(verleners) te komen zitten, bel dan de instantie waar jouw budget vandaan komt. De gemeente (WMO/Jeugdwet), het Zorgkantoor (WLZ) of Zorgverzekeraar (ZVW). Zij zouden je moeten helpen om samen tot een oplossing te komen. Wel zijn alle huisbezoeken afgezegd voor de komende weken. Veel wordt afgehandeld via telefoon conferenties of video bellen.

En de SVB?

De SVB is deze periode telefonisch niet bereikbaar. Via WhatsApp (06 20180930) en de mail PGB@SVB.nl lukt dat gelukkig wel. Op de website van de SVB zijn op de pagina veelgestelde vragen over het coronavirus en zorgverleners te vinden.

Hoe gaan andere ouders hiermee om?

Je zorgen delen met andere ouders? Samen tot ideeën komen of geïnformeerd worden over mogelijke oplossingen? Neem deel aan een online videogesprek met maximaal vijf andere ouders, in aanwezigheid van een zorgprofessional van Philadelphia.

Samen in gesprek

Wat vind je van dit artikel?