~

Gezinsbegeleiding via DigiContact

DigiContact biedt 24/7 begeleiding aan mensen met allerlei achtergronden. Dit kunnen mensen zijn met een beperking of psychische uitdagingen. Er zijn ook begeleiders en mantelzorgers, die een beroep doen op DigiContact.

In principe is DigiContact er voor iedereen die er baat bij heeft om 24/7 de mogelijkheid te hebben om met een zorgprofessional te (beeld)bellen. Ook ouders van een zorgintensief kind kunnen een beroep doen op DigiContact. Met orthopedagoog Rianne en (gezins)begeleider Angela praten we over deze gezinsbegeleiding bij DigiContact.

In september mag Sophi 16 gratis 10-minutengesprekken aanbieden.

Klik hier voor meer info en om je aan te melden.

Digi van bovenaf 1

Ambulante gezinsbegeleiding vindt over het algemeen plaats tijdens kantoortijden, maar vragen en lastige situaties spelen natuurlijk ook daarbuiten

Wat doet een gezinsbegeleider bij DigiContact?

‘Een gezinsbegeleider begeleidt gezinnen op afstand. Deze krijgen al gezinsbegeleiding bij hen thuis en hebben behoefte aan extra begeleiding op afstand. Ambulante gezinsbegeleiding vindt namelijk over het algemeen plaats tijdens kantoortijden, maar vragen en lastige situaties spelen natuurlijk ook daarbuiten. Daarom kunnen ouders 24/7 – gepland en ongepland – naar DigiContact bellen,’ legt Angela uit.

‘Wanneer een gezin zich aanmeldt voor onze gezinsbegeleiding, bespreken we welke ondersteuning ze al krijgen en waar de vraag voor DigiContact ligt. Onze begeleiders zijn niet SJK-geregistreerd, waardoor we bijvoorbeeld geen op zichzelf staande, pedagogische adviezen kunnen geven. Natuurlijk kan het wel voorkomen dat een ouder een opvoedkundige vraag stelt. Dan bespreken we met de ouder wat de ambulante gezinsbegeleider heeft geadviseerd. We nemen het advies dat er al ligt mee en zijn zo een verlengstuk van de ambulante gezinsbegeleiding,’ vult Rianne aan.

Hoe ziet een dag als gezinsbegeleider bij DigiContact eruit?

‘Een gezinsbegeleider bij DigiContact is een algemene begeleider met een expertise. Vragen van en over deze doelgroep komen bij deze begeleiders terecht. Gedurende de dienst hebben ze geplande en ongeplande gesprekken met ouders en jeugdigen, maar dus ook met cliënten en begeleiders van andere doelgroepen. Het is heel afwisselend,’ vertelt Angela.

Het meeste contact met de begeleiding thuis gaat in overleg met de ouders

‘Rapporteren en evalueren is een belangrijk onderdeel van de begeleiding. We werken samen met de organisaties die de gezinnen thuis begeleiding bieden en houden de lijntjes met hen kort. We rapporteren bijvoorbeeld in hun systeem. Het meeste contact met de begeleiding thuis gaat in overleg met de ouders. Alleen bij specifieke zorgen bellen we hen direct. Regelmatig vinden er voor de ambulante gezinsbegeleiding evaluaties plaats. Gezinsbegeleiders van DigiContact leveren daarvoor input aan, maar zitten er niet bij. Evaluaties vanuit DigiContact gaan over hoe ouders het contact met en de ondersteuning van DigiContact ervaren. Andersom sluit de ambulante gezinsbegeleider daar vaak wel bij aan.’

Waarmee kunnen ouders bij jou als gezinsbegeleider terecht?

‘Vragen die ouders ons kunnen stellen, zijn heel divers en persoonsafhankelijk. Het kunnen acute en losse, maar ook steeds terugkerende vragen zijn waarbij ouders ondersteuning nodig hebben. Het ’s ochtends klaarmaken en ’s avonds naar bed brengen, zijn bijvoorbeeld terugkerende momenten die uitdagend kunnen zijn en regelmaat vragen. Een gezinsbegeleider die aan huis komt, kan daar niet elke ochtend of avond zijn, maar wij kunnen dat wel. De vragen die daar betrekking op hebben, komen veel bij ons terecht,’ legt Angela uit. ‘Ouders bellen ons ook wel eens als hun kind op straat of in de supermarkt echt niet meer mee wil. We bespreken dan wat ze al hebben geprobeerd en nog kunnen doen. We bieden ze nabijheid en staan als het ware naast ouders, om hen te helpen rustig te blijven en de momenten te doorstaan.’

‘Daarnaast kunnen we ondersteuning bieden aan gezinnen waarbij Veilig Thuis betrokken is. Onze rol verschilt per gezin, maar meestal zijn we de mensen die ze kunnen bellen als er buiten kantooruren een moeilijke of crisissituatie is ontstaan. We kunnen de situatie niet oplossen, maar de ouder kan dan bij ons ventileren. We hebben daarin een belangrijke signalerende functie. Is er sprake van dat een kind mogelijk (tijdelijk) uit huis geplaatst wordt, dan kan dit een tussenstap zijn,’ vertelt Rianne.

Velen hebben een klein netwerk of een netwerk dat al overbelast wordt, maar ons kunnen ze altijd bellen

Waar kan een gezinsbegeleider de ouders bij ondersteunen?

Angela: ‘We bieden ouders 24/7 een luisterend oor, wat vaak al het verschil kan maken voor een ouder in een moeilijke situatie. Ouders vinden de rust weer, waardoor ze door kunnen. Velen hebben een klein netwerk of een netwerk dat al overbelast wordt, maar ons kunnen ze altijd bellen. Daarnaast is het sneller en laagdrempeliger om DigiContact te bellen dan om een begeleider te vragen thuis te komen.’

‘We kunnen ouders ook ondersteunen in het leren van bepaalde vaardigheden en in terugkerende situaties. Sommige ouders vinden het bijvoorbeeld moeilijk om een ritme en regelmaat vast te houden. We bellen dan op vaste tijdstippen met ze, bijvoorbeeld om te helpen de dag op te starten. Dan bespreken we hoe ver ze al zijn en wat er nog nodig is. Door deze gesprekken bouw je dat ritme op, waardoor ze dat uiteindelijk zelf kunnen,’ geeft Angela als voorbeeld.

Rianne voegt daaraan toe: ‘Als ouders vastlopen en het even niet meer weten, kunnen ze ervoor kiezen om ons te bellen. Die regie ligt bij hen. Dat resulteert vaak in dat ze meer open staan voor deze begeleiding en voor de handvatten die ze krijgen.’

‘Vindt er buiten kantoortijden toch een situatie plaats waarin gehandeld of opgeschaald moet worden, dan verschilt het per gezin wat we moeten doen. Bij het intakegesprek worden daar al afspraken over gemaakt. Vaak kijken we eerst naar het netwerk: kunnen familieleden, buren of vrienden iets betekenen? Kan dat niet, dan gaan we betrokken instanties bellen,’ vertelt Angela. ‘Voor gezinnen die begeleiding krijgen van andere zorginstellingen is het een vereiste dat we in zo’n situatie altijd contact kunnen opnemen met bijvoorbeeld een gedragsdeskundige of teammanager van de organisatie,’ voegt Rianne toe.

Naast ouders wordt langzaamaan gestart met het ondersteunen van kinderen van gezinnen die gezinsbegeleiding krijgen

‘Zij kunnen ons ook bellen om hun verhaal kwijt kunnen en weer tot rust te komen. We bieden daarbij maatwerk en sluiten aan op het niveau van het kind,’ sluit Rianne af.

Sophi Online en DigiContact willen ouders de mogelijkheden gaan bieden voor een verkennend gesprek met gezinsbegeleiding van DigiContact. Hoe gaat dat in zijn werk?

‘We willen ouders de mogelijkheid bieden om met gezinsbegeleiding van DigiContact in contact te komen. Zo kunnen zij hier kennis mee maken en onderzoeken of ze hier behoefte aan hebben. We hebben de mogelijkheid om in september 16 gratis 10-minutengesprekken aan te bieden,’ legt Rianne uit.

In overleg met de gezinsbegeleiding thuis kunnen ouders zich aanmelden voor onze gezinsbegeleiding

Hoe kunnen ouders de gezinsbegeleiding van DigiContact aanvragen?

‘In overleg met de gezinsbegeleiding thuis kunnen ouders zich op www.digicontact.nl aanmelden voor onze gezinsbegeleiding. Er volgt dan een kennismakingsgesprek waarin we bespreken waar de behoefte van het gezin ligt en waar DigiContact in kan ondersteunen. Dit wordt meestal ingezet op de indicatie van het kind en soms op de indicatie van ouders. Het kan gefinancierd worden vanuit de WMO, Jeugdwet, WLZ of ZVW. We denken graag mee over de meest geschikte financieringsvorm,’ sluit Angela af.

Meer Sophi?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks
de nieuwste inspirerende verhalen in je mailbox!

Reacties

Alle reacties lezen?

Log in en lees reacties van anderen. Stel vragen aan de redactie, geef likes en praat mee over de geschreven blogs en artikelen.

Heb je al een account? Inloggen

Wat vind je van dit artikel?


Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Nieuwsbrief afbeelding
~