~

Invloed op de zorg voor mijn kind

In dit webinar bekijken we op welke manieren je als ouder invloed kan uitoefenen op de zorg die je kind ontvangt. Het gaat dan allereerst, waar dat mogelijk is, over het gesprek met je kind zelf. En daarnaast de samenwerking met de zorgverleners. Hoe werk je goed samen en hoe verhouden de verschillende verantwoordelijkheden van ouder en zorgverlener zich tot elkaar?

We kijken wie jou kan ondersteunen als die gesprekken niet vanzelf goed gaan en wat je kunt doen als je er onverhoopt niet uitkomt samen. En wat gebeurt er op collectief niveau aan belangenbehartiging waar je je invloed zou kunnen uitoefenen.

Informatie

Datum:
12 december 2022
Tijdstip:
20:00 - 21.30 uur
Door:
Loes den Dulk
Locatie:
Online
Invloed op de zorg voor mijn kind

Loes den Dulk is oprichter en directeur van stichting Raad op Maat. Vanuit Raad op Maat maakt zij zich sinds 1996 hard voor zeggenschap en rechten van mensen met een verstandelijke beperking. Haar missie: elke stem moet gehoord worden.

Loes den Dulk schreef meerdere artikelen en boeken over o.a. de rechten van mensen met een beperking, cliëntenraden en het coachen van cliëntenraden en wilsbekwaamheid.

De avond bestaat uit een webinar van een uur gevolgd door een nagesprek van 30 minuten. De inhoud van de webinars van Sophi is gericht op ouders van een kind met een beperking. Zorgprofessionals zijn welkom om het presentatie gedeelte bij te wonen. Het nagesprek is alleen bedoeld voor ouders.

Gastvrouw en gespreksleider is lifecoach Silvia Hamersma.

Aanmelden voor de webinar

Aanmelden is gratis.
Ik meld mij aan voor de webinar(s):

Account bij Mijn Sophi

Jouw gegevens

Vink aan wat van toepassing is

Informatie

Datum:
12 december 2022
Tijdstip:
20:00 - 21.30 uur
Door:
Loes den Dulk
Locatie:
Online

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Foto homepage
~