~
Terug naar overzicht
Nieuwsberichten

Week tegen Kindermishandeling

Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem. Zo groeit in circa 3 procent van alle kinderen op in onveilige gezinssituaties. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. In de Week tegen Kindermishandeling wordt niet alleen aandacht gevraagd voor de aard en omvang van het probleem, maar vooral ook voor wat we kunnen doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken.

WTK2021 Banner Facebook

De organisatie van de Week tegen Kindermishandeling doet dit door te leren van ervaringsverhalen van professionals, ouders en kinderen. Door inspiratie te halen uit hun ervaringen, ervan te leren en door te kijken hoe deze inzichten optimaal kunnen worden benut, werken we er samen aan dat steeds meer kinderen veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien.

Ondanks vele campagnes, interventies en beschikbare kennis blijft het aantal slachtoffers van kindermishandeling te hoog. En toch is onze gezamenlijke inzet meer dan de moeite waard, omdat we het er allemaal over eens zijn dat elk kind recht heeft op een veilig thuis!

Er is een speciale website waarop je kunt zien welke concrete acties er gepland staan.

Week tegen Kindermishandeling

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Nieuwsbrief afbeelding
~