Grenzen stellen: juist nu!

We zitten al even thuis met elkaar en op elkaars lip en het is nog niet voorbij. We zijn van slag en kinderen voelen dat. Ze zijn emotioneler, bozer of juist stiller. Ze zoeken de grenzen op. Misschien ben je na al die weken thuis geneigd om de teugels even wat te laten vieren. Ook omdat je hoofd vol zit met je eigen zorgen. Toch is het belangrijk om grenzen te (blijven) stellen.

Grenzen stellen helpt

Op de ontwikkelingen in de wereld hebben we geen invloed, maar de thuiswereld kunnen we wel voor onszelf en onze kinderen voorspelbaarder maken. Overzicht en voorspelbaarheid kan kinderen helpen vertrouwen te krijgen en te houden.

Grenzen stellen kan iets negatiefs oproepen. Maar grenzen geven ook duidelijkheid. Wanneer een kind weet waar de grenzen liggen en ook weet wat er gebeurt als hij over die grenzen heen gaat, dan maakt het de wereld overzichtelijker. En in een overzichtelijke en voorspelbare wereld groeit vertrouwen en neemt angst af.

Nu geldt nog meer dan anders: hoe meer duidelijkheid, hoe groter het gevoel van veiligheid.

Zo pak je het aan

Je kunt als gezin samen een paar basisregels opstellen of opnieuw bekrachtigen. Denk aan: we luisteren naar elkaar, we gaan voorzichtig om met elkaars spullen of we geven elkaar de ruimte. Of: deze hoeveelheid schermtijd geldt voor ons allemaal.

Vervolgens kun je ook met elkaar bespreken wat er gebeurt als je je aan de regels houdt of juist als je je daar niet aan houdt.

Een stevig houvast

Vasthouden aan de regels en optreden als kinderen zich er niet aan houden, is zeker niet de leukste klus als ouder. Politieagent spelen die de hele dag de orde houdt, is niet leuk. Toch geef je je kind er een enorm cadeau mee. Als ouder ben je duidelijk en helder. En ook al schudt de hele wereld om ons heen en is alles onzeker geworden, de kinderen weten wat ze aan jou hebben. Een stevig houvast in wankele tijden!

Ruggespraak

Makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk, regels stellen en je er aan houden. De ene dag lukt dat beter dan de andere dag. Maar wat als het nu echt niet lukt en je er niet meer uit komt? Meld je dan aan voor een online videogesprek met een professional voor ruggespraak waar je verder mee kan.

Even ruggespraak

Wat vind je van dit artikel?