Hoe zit het nu als je zorg inkoopt via een PGB?

We zijn twee maanden onderweg met de Nederlandse intelligente lockdown. Twee maanden waarin bijna alle zorg en begeleiding stil kwam te liggen. Een onzekere tijd, ook financieel. Gelukkig zijn er extra regelingen waar ouders met thuiswonende kinderen die de zorg voor hun kind inkopen met een pgb, gebruik van kunnen maken.

Voor deze ouders heeft de overheid toezeggingen gedaan. Zij kunnen extra of vervangende zorg inkopen, waarvoor zij extra budget toegekend kunnen krijgen; de zogenaamde ‘extra kosten corona’.

Je vindt de formulieren om die ‘extra kosten corona’ aan te vragen op de websites van de verschillende Zorgkantoren. Met uitleg hoe ze ingevuld moeten worden. Krijg je pgb uit de Wmo of Jeugdwet? Neem dan contact op met je gemeente. Ouders kunnen altijd een beroep doen op onafhankelijke cliëntondersteuning als er hulp nodig is bij het invullen van de formulieren.

Let even op

Er is een paar zaken waar je op moet letten:

  1. Dagbesteding, kdc, odc, naschoolse opvang en zorgverleners die ingeroosterd stonden, moeten doorbetaald worden ook al leveren ze geen zorg.
  2. Deze zorgverleners moeten op hun factuur vermelden 'niet geleverde zorg vanwege corona'.
  3. Verwanten mogen zichzelf tot maximaal 40 uur per week uitbetalen.
  4. De periode waarover deze maatregelen gelden loopt van 1 maart tot 1 juni. Mocht de overheid de maatregelen daarna verlengen, dan worden de budgethouders via de gebruikelijke kanalen geïnformeerd.

Actuele informatie

Per Saldo houdt een actuele lijst bij van alle regelingen en legt het alles duidelijk uit. Kijk daar dus vooral op. Let wel op dat je (als wettelijke vertegenwoordiger van de budgethouder) goed bijhoudt welke niet geleverde zorg je uitbetaalt. Je kunt hier namelijk achteraf op gecontroleerd worden. Als je dat lastig vindt, dan zijn er ondersteundende formulieren per zorgwet. Heel handig!

Vlotte behandeling

De zorgkantoren behandelen de aanvraag voor extra budget heel vlot, over het algemeen hoor je binnen een week of het toegekend wordt of niet. Een aangepaste beschikking volgt dan snel.

Thuiswerken

Ervaringen van anderen

Lukt het allemaal toch niet en wil je er met andere ouders over praten, meld je dan aan voor een video-gesprek. Samen weet je meer dan alleen!

Wat weten anderen?

Wat vind je van dit artikel?