Vso-eindexamen? Neem een mentor mee!

Vso-eindexamenkandidaten doen vanaf eind mei hun examen mondeling. Ze krijgen meer tijd en meer kansen. Het is belangrijk dat ze daarbij zo veel mogelijk gebruik maken van de extra mogelijkheden die het College voor Toetsen en Examens (CvTE) biedt, zoals een het meenemen van een mentor.

Tot vier herkansingen mogelijk

Terwijl de ‘gewone’ centrale examens dit schooljaar niet doorgaan moeten enkele duizenden vso-leerlingen dit jaar wél examen doen. D66, CDA en een meerderheid van de Kamer had gevraagd het college-examen voor de leerlingen te schrappen, maar minister Slob stond dit niet toe. Het zou in strijd zijn met de wet. De vso-leerlingen kunnen nu in totaal vier herexamens krijgen, die ze ook mogen doen als het nieuwe schooljaar al is begonnen.

In Nederland volgen ongeveer 37.000 kinderen en jongeren speciaal voortgezet onderwijs omdat ze meer en intensievere begeleiding nodig hebben. Dat kinderen met leerproblemen méér last hebben van examenvrees is algemeen bekend. Een veel geciteerd wetenschappelijk onderzoek van J.D. Sena uit 2007 bevestigt dit.

Mondelinge examens extra stressvol

In een interview in BN De Stem geeft vso-havo schoolleider Sacha Vingerhoeds aan dat het voor de doelgroep mondelinge examens extra zwaar zijn. “Kinderen die bijvoorbeeld kampen met autisme, angsten of communicatieproblemen, zien daar enorm tegenop. Dat zorgt voor extra veel stress. Sommigen maken zich zelfs zo druk, dat ze dreigen af te haken. Normaal oefenen wij met hen die examens in de praktijk. We stellen ze gerust en geven faalangsttraining. Door het onderwijs op afstand hebben wij ze hier nu minder goed op kunnen voorbereiden. Veel ouders zijn boos, omdat ze dat oneerlijk vinden.”

De derde grote uitdaging is dat vso-leerlingen een bijzondere periode achter de rug hebben. Alle bekende regelmaat en structuur - voor hen uitermate belangrijk - is verstoord door de coronacrisis. Ze hadden te maken met een radicaal andere thuissituatie, moesten omschakelen naar onderwijs op afstand en hadden tijdens de lockdown méér last van gevoelens van angst en onzekerheid.

Lagere slagingskans ondanks coulance

Een bekend geluid van ouders en leerkrachten is dat ze verwachten dat de slagingskansen ondanks de coulance lager zal zijn. Door het inzetten van de meest stressvolle toetsmethode bieden vier herkansingen onvoldoende compensatie. Regiodirecteur van Koraal Onderwijs Ivo van Riel pleit daarom ook in een brandbrief voor herkansingsmogelijkheden voor alle vakken.

Aandacht vragen voor mogelijkheden

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) geeft aan dat er begrip is voor de extra stress die ontstaat omdat er nu veel afhangt van één toetsmoment en één toetsmethode na een periode die op zich al stressvol is. Daarom is het belangrijk om te weten dat het mogelijk is om een mentor mee te nemen naar het examen. Deze kan bij het examen aanwezig zijn om de leerling gerust te stellen. Daarnaast mogen leerlingen gebruik maken van een laptop om iets te presenteren of op te schrijven.

Wat vind je van dit artikel?