Samen zetten we de deuren weer open

Plotsklaps ging half maart alles dicht; de woongroep, de dagbesteding, de zorgboerderij, het behandelcentrum. Dat was toen niet meer dan een logische beslissing die iedereen begreep. Nu, twee maanden verder, laten we de schrik achter ons en zet de samenleving de deur weer open. Maar met dat opengaan, komt de vraag op wat de cliënt of bewoner en/of zijn of haar verwanten eigenlijk willen.

Anders dan verpleeghuizen kregen de zorginstellingen geen bezoekverbod opgelegd. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), maakte in overleg met de instellingen de bezoekregeling ‘Nee, tenzij’ en beschrijft nu in een nieuw afwegingskader hoe instellingen stap voor stap weer open kunnen gaan.

Dat afwegingskader biedt ruimte voor maatwerk per instelling en per locatie. Dat is goed en nodig, de situatie is immers op elke plek anders. Daarbij hoort logischerwijs dat zorg-instellingen zulke besluiten niet over cliënten nemen, maar met hen. En met hun vertegenwoordigers als mensen het zelf niet (goed) kunnen verwoorden.

Zeggenschap

Zeggenschap hebben en dus regie kunnen nemen en beslissen over je eigen leven, horen bij het vormgeven van die stap voor stap opening. Samen praten over kwaliteit van leven, over veiligheid en gezondheid is ingewikkeld. Ook omdat het over de gezondheid van medewerkers, begeleiders en verzorgenden gaat. Maar wel noodzaak. Want gezondheid is meer dan niet ziek zijn.

Joost Zaat is huisarts schreef in de Volkskrant:

’Rutte kondigde eind maart immers aan dat alle maatregelen bedoeld waren om de meest kwetsbare mensen te beschermen. ‘We’ zijn alleen vergeten te vragen wat die er van vinden.’ En: ‘Er wonen zo’n (…) 114.000 mensen in instellingen voor gehandicapten. Al die mensen hebben partners, ouders, broers en zussen. Voor vrijwel niemand is er maatwerk.’

Met elkaar hebben we de verantwoordelijkheid om het gesprek aan te gaan hoe de deuren weer een beetje open kunnen. En welk maatwerk hiervoor nodig is. De stem van ouders en verwanten is onmisbaar. Zodat we samen tot een gezonde, veilige en leefbare situatie komen.

Contact1

Omdat het gesprek met elkaar zo belangrijk is, organiseren we online groepsgesprekken tussen en met ouders. Praat samen over hoe je de komende periode stap voor stap het normale leven weer de ruimte kunt geven.

Praat je mee?

Wat vind je van dit artikel?