~
Informatief

Perspectief op Ontwikkeling

In 2021 werd onderzoek gedaan naar de werking en effectiviteit van het ontwikkelingstraject van Academie Spelderholt voor jongeren met licht tot matig verstandelijke beperkingen. Ook werd onderzocht wat de toegevoegde waarde ervan is, vanuit het perspectief van de jongeren, hun gezinnen en de maatschappij.

Bekijk website
Onderzoek
Onderzoek

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Foto homepage
~