~

De weg naar het zindelijk worden | Zindelijkheidstraining kind met beperking

Zindelijk worden is best ingewikkeld. En wat als je kind een ontwikkelingsachterstand of verstandelijke beperking heeft? Hoe verloopt het proces dan? En wanneer begin je aan een training en hoe?

Zindelijk

Voorwaarden om zindelijk te worden

Er zijn drie belangrijke voorwaarden waaraan een kind moet voldoen voordat het kan beginnen aan de zindelijkheid training:

  • Kunnen: het kunnen voelen van aandrang en het op een wc te kunnen gaan zitten
  • Begrijpen: dit gaat over het taalbegrip, verbanden kunnen leggen tussen het aandrang voelen en dan naar de wc gaan
  • Willen: de interesse en intrinsieke motivatie van het kind, bepalend voor of het kind hier wel aan mee wil werken

Een tragere cognitieve ontwikkeling kan een rol spelen bij laat zindelijk worden. Het kan zijn dat het kind het verband nog niet legt tussen het voelen van de volle blaas of de aandrang tot ontlasting en het naar de wc moeten gaan. Of het kind voelt deze prikkel niet, omdat het daar nog niet op gefocust is.

Door zindelijkheidstraining kan je kind deze zaken gaan leren. Begin hier pas mee op het moment dat je kind stabiel kan zitten op een potje. Ook moet het kind begrippen als ‘potje’, ‘plas’ en’ poep’ kunnen plaatsen. Wacht echter ook niet te lang met zindelijkheidstraining. Door de goede kwaliteit van luiers, kunnen ouders de neiging hebben zindelijkheidstraining erg lang uit te stellen.

Zindelijkheidstraining - hoe pak je dit aan?

Het begint met het klokzindelijk maken. Dat houdt in dat het kind gaat wennen aan het op vaste momenten in de dag even op de wc zitten en te proberen. Belangrijk is daarbij dat het wc bezoek als prettig ervaren wordt: hou de sfeer leuk en geef complimentjes voor het goed zitten en de broek omlaag doen. En maak deze complimenten nog groter als je kind daadwerkelijk zijn/haar behoefte doet.

Helpend hierbij is wanneer je voor het kind het moment visueel maakt, zoals met een plaatje. Maak een soort dagrooster waarop de wc momenten duidelijk zijn aangegeven door middel van een plaatje of foto. Gekoppeld aan een activiteit als eten of drinken maakt het nog beter te begrijpen en te onthouden binnen de vaste routine van de dag.

Het kan zijn dat je kind al wel wat lichaamsbesef heeft en de aandrang lijkt te voelen voor het plassen of poepen. Dan kan het helpen om een aantal dagen, tijdens een weekeind of vakantie, een wat meer intensieve training te gaan doen.

Doe je kind geen luier aan, geef veel drinken en waterijsjes en neem hem of haar vaak mee naar de wc of het potje. Daarbij is het belangrijk je kind te overladen met complimentjes. Nog een tip is om een plaspop aan te schaffen, waarmee het kind kan helpen met het zindelijk worden van de pop.

Op de site van downsyndroom.nl staat een handig PDF over zindelijkheid. Natuurlijk is deze training ook toe te passen op kinderen zonder Downsyndroom.

Als het niet lukt

Lukt het niet en blijven de zindelijkheidsklachten bestaan, dan is het goed om met de huisarts te overleggen over mogelijke medische oorzaken. Mogelijk kunnen er ook hulpverleners in de buurt zijn die hier verder bij kunnen helpen.

Kijk bijvoorbeeld bij stichting MEE. Of kijk eens op de site www.stapsgewijs.org of van Seys-centra, die zich hebben gespecialiseerd in zindelijkheidsproblematiek en zeer intensieve zindelijkheidstraining.

Zindelijk

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Foto homepage
~