~

De Wajong uitkering in het kort

De Wajong is een uitkering voor mensen die op jonge leeftijd een ziekte of handicap hebben gekregen. De Wajong is sinds 1998 vaak veranderd. Dit maakt de Wajong soms wat verwarrend. Daarom zetten wij de verschillende wetgevingen voor je op een rij.

Wajong

De oude Wajong en Wajong 2010

Deze varianten van de Wajong zijn bedoeld voor mensen die op jonge leeftijd een ziekte of handicap hebben gekregen. Hierdoor hebben ze moeite met het vinden van werk of het behouden ervan. De oude Wajong en Wajong 2010 zijn voor mensen die wel en niet kunnen werken.

De oude Wajong kan sinds 1 januari 2010 niet meer worden aangevraagd. De Wajong 2010 is sinds 1 januari 2015 overgegaan in de Participatiewet (voor cliënten met arbeidsvermogen) en de Wajong 2015 (voor cliënten zonder arbeidsvermogen).

De Wajong 2015

Deze wetgeving is voor mensen die op jonge leeftijd een ziekte of handicap hebben gekregen. Ze hebben daardoor nu en in de toekomst geen mogelijkheid om te werken. De verantwoordelijkheid voor de Wajong 2015 ligt bij het UWV. Iemand komt in aanmerking voor de Wajong 2015 als hij/zij aan de onderstaande voorwaarden voldoet:

  • Hij/zij heeft de 18e verjaardag een langdurige ziekte of handicap;
  • Hij/zij heeft na de 18e levensjaar een langdurige ziekte of handicap. In het jaar voordat hij/zij de ziekte of handicap kreeg, werd er minimaal 6 maanden een opleiding gevolgd;
  • Hij/zij woont in Nederland;
  • Hij/zij is minimaal 18 jaar.

Het verschil met de oude Wajong en Wajong 2010 is dat de Wajong 2015 niet meer toegankelijk is voor mensen die nog wel kunnen werken, ook al is dat heel weinig. De Wajong 2015 is alleen voor mensen die arbeidsongeschikt zijn door hun handicap of ziekte.

De vereenvoudiging Wajong

Sinds 1 januari 2021 is de Wajong vereenvoudigd. Mensen met een Wajong hoeven minder bang te zijn om hun uitkering kwijt te raken. Bijvoorbeeld als ze gaan werken of als hun baan stopt. Er kan altijd worden teruggevallen op de Wajong als de gezondheid weer verslechtert.

Voor meer informatie over de Wajong kan je de site van de Rijksoverheid raadplegen: https://www.rijksoverheid.nl/o...

Wajong

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Foto homepage
~