~

Wat is de Wet langdurige zorg (Wlz)? | Intensieve kindzorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die constant intensieve zorg en/of toezicht dichtbij nodig hebben. Mensen met een ernstige beperking of psychische stoornis. Ook de zorg voor kinderen die een intensieve zorgvraag hebben en altijd afhankelijk zullen zijn van zorg vallen onder de Wlz.

Wlz

Voor wie is de Wlz?

Iemand kan zorg aanvragen als er 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig is omdat het anders fout gaat. Bijvoorbeeld bij iemand met een ernstige lichamelijke of verstandelijke beperking, die in gevaarlijke situaties terecht komt als er niemand in de buurt is om dit te voorkomen.

Wat regelt de Wlz?

 • Verblijf in een zorginstelling, zoals een verpleeghuis, verzorgingshuis of een woonvorm voor gehandicapten. Of, als dat kan, intensieve zorg thuis
 • Begeleiding, verpleging en verzorging
 • Medische zorg en behandelingen, als dat te maken heeft met de beperking of stoornis
 • Hulpmiddelen
 • Dagbesteding
 • Huishoudelijke hulp (soms)
 • Vervoer naar de begeleiding, behandeling of verzorging

Wlz aanvraag doen: hoe doe je dat?

Als je gebruik wilt maken van de Wlz, dan vraag je een indicatie aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). In de indicatie staat in hoe zwaar iemands beperking of stoornis is en voor hoeveel zorg hij of zij dan in aanmerking komt. Dit is het Zorgprofiel en staat onder het kopje ‘soort zorg’ op de indicatie. Bij elk Zorgprofiel hoort een vast bedrag.

Verschillende Zorgprofielen

Voor de verschillende beperkingen of stoornissen zijn er verschillende Zorgprofielen. Er wordt eerst gekeken welk Zorgprofiel er geldt, en daarna hoe zwaar iemands beperking of stoornis is. De Zorgprofielen waar het bij kinderen en jongeren om kan gaan zijn:

 • Verblijf in een zorginstelling, zoals een verpleeghuis, verzorgingshuis of een woonvorm voor gehandicapten. Of, als dat kan, intensieve zorg thuis
 • Begeleiding, verpleging en verzorging
 • Medische zorg en behandelingen, als dat te maken heeft met de beperking of stoornis
 • Hulpmiddelen
 • Dagbesteding
 • Huishoudelijke hulp (soms)
 • Vervoer naar de begeleiding, behandeling of verzorging

Meer beperkingen tegelijk?

Het CIZ onderzoekt voor welke aandoening of beperking de meeste zorg nodig is. Als iemand bijvoorbeeld verstandelijk en lichamelijk beperkt is, maar vooral lichamelijke verzorging nodig heeft, dan krijg deze persoon een LG-zorgprofiel.

CIZ indicatie binnen?

Als het CIZ je aanvraag goedkeurt en een indicatie afgeeft, dan kan je kiezen voor:

 • zorg in een instelling
 • een volledig zorgpakket thuis (vpt)
 • een persoonsgebonden budget (pgb)
 • een modulair pakket thuis (mpt)

Zorg thuis is alleen mogelijk als dit verantwoord is en als dit niet meer kost dan de zorg in een zorginstelling. Het zorgkantoor in je regio helpt je om te kiezen. Thuis of niet thuis, en met welke zorgaanbieder dan.

Het CIZ stuurt je indicatie ook naar het zorgkantoor in je regio. Die nemen contact met je op als:

 • niet duidelijk is hoe je de zorg wilt ontvangen;
 • je de zorg wilt via vpt een mpt, maar als je nog niet weet met welke zorgaanbieder;
 • je een pgb wilt.

Eigen bijdrage

Voor zorg vanuit de Wlz betaal je (bijna altijd) een eigen bijdrage. Hoeveel hangt af van je inkomen, de hoogte bereken je hier. Je betaalt de eigen bijdrage aan het CAK.

Zorgplan

Als je een zorgaanbieder hebt gekozen, dan moet deze een zorgplan maken. Dat doet hij samen met de persoon die de zorg nodig heeft en met jou als mantelzorger. In het zorgplan staan afspraken over de zorg, de dagbesteding en hoe je met de professionele zorgverleners samenwerkt.

Cliëntondersteuner

Iedereen die recht heeft op Wlz-zorg kan hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Lees meer over wat een onafhankelijke cliëntondersteuner voor jou kan doen.

Meer weten?

 • Kijk op www.regelhulp.nl voor meer informatie over langdurige zorg.
 • Doe de Wlz-check van het CIZ voor een inschatting of uw zorgvraag onder de Wet langdurige zorg valt.
 • Kijk op www.kiesbeter.nl als u een zorgaanbieder voor langdurige zorg zoekt.
Wlz

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Foto homepage
~