~

Met een PGB regel je het zelf

PGB staat voor ‘Persoonsgebonden Budget’. Dit is een bedrag dat de gemeente of de overheid (via de verzekeraars) beschikbaar stelt. Dit bedrag kun je zelf besteden om zorg in te kopen. Met een PGB heb je zelf de regie, omdat je zelf bepaalt hoe, waar, wanneer en van wie je de zorg wilt ontvangen. In dit artikel geven we een korte uitleg over het PGB.

Met een PGB regel je het zelf

Verschillende PGB’s

Er zijn vier verschillende soorten PGB, die je kunt inzetten voor verschillende vormen van zorg en ondersteuning (de ‘zorgfuncties’):

  • WLZ-PGB (vanuit de Wet langdurige zorg, de Wlz)
  • PGB-VV (Verpleging en Verzorging vanuit de Zorgverzekeringswet, de Zvw)
  • WMO-PGB (vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wmo)
  • Jeugdhulp-PGB (vanuit de Jeugdwet)

Aanvragen PBG; Gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars

Het aanvragen van een PGB gaat, afhankelijk van het soort wet, óf via het CIZ en een zorgkantoor (de Wlz), óf via de gemeente (de Wmo en de Jeugdwet), óf via je eigen zorgverzekeraar (de Zvw). Hoe en wat staat overzichtelijk in onderstaand overzicht. Het kan verstandig zijn om hulp van een cliëntondersteuner te vragen om te kijken welk PGB het best bij je past. Je kunt deze (gratis) ondersteuning aanvragen bij je gemeente.

Meerdere PGB's tegelijk

Het is mogelijk meerdere PGB’s tegelijk te ontvangen. Bijvoorbeeld als je kind een indicatie heeft voor begeleiding, verzorging én verpleging. Dan krijg je een PGB van de gemeente én de zorgverzekeraar. Het PGB van de gemeente kan je alleen besteden aan zorg en ondersteuning waar de gemeente voor verantwoordelijk is (de Wmo en de Jeugdwet), die van de zorgverzekeraar alleen aan zorg vanuit de Wlz en de Zvw.

Zelf alvast kijken?

De wereld van de PGB’s is ingewikkeld. Op deze pagina vind je meer informatie. Je kunt ook lid worden van Per Saldo, de landelijke vereniging van PGB-houders (met 23.000 leden).

Gratis webinar: Pgb, wat kan ik ermee?

Op maandag 19 juni 2023 geeft Margot Bos een webinar over pgb. Hierin leer je meer over de 10 vaardigheden die het ministerie van VWS heeft opgesteld om goed met pgb te kunnen werken. Zo kun je na dit webinar bewust kiezen voor een pgb en weet je waar je het aan moet vragen.

Klik hier om meer informatie over de webinar te lezen en je aan te melden.

Met een PGB regel je het zelf

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Foto homepage
~