~

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt hulp en ondersteuning voor mensen, zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en mee kunnen doen aan de maatschappij.

WMO

De Wmo geldt voor iedereen boven de 18 jaar. De zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren onder de 18 wordt geregeld via de Zorgverzekeringswet (Zwv), de Wet langdurge zorg (Wlz) of de Jeugdwet.

De gemeente voert uit

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo. Hulp of ondersteuning regel je via het Wmo-loket van je gemeente. Als je dat ingewikkeld vindt, schakel dan een onafhankelijke cliëntondersteuner in. Die helpt je gratis met informatie en geeft advies bij het regelen van hulp en ondersteuning. Je kan bij je gemeente vragen om een cliëntondersteuner.

Wat voor hulp en ondersteuning?

In de Wmo is allerlei hulp en ondersteuning geregeld, verdeeld in algemene voorzieningen, maatwerkvoorzieningen en vervoersvoorzieningen.

Algemene voorzieningen

Voorzieningen die er in gemeente zijn voor mensen die dat nodig hebben, zoals:

 • Een boodschappendienst
 • Een maaltijdservice (bijvoorbeeld tafeltje-dekje)
 • Organiseren van activiteiten, bijvoorbeeld in een ontmoetingsruimte of buurthuis
 • Maatschappelijke opvang en meldpunten, bijvoorbeeld in het geval van huiselijk geweld
 • Personenalarmering

Maatwerkvoorzieningen

Voorzieningen die op jouw vraag persoonlijk zijn afgestemd, zoals:

 • Individuele begeleiding
 • Huishoudelijke hulp: opruimen en schoonmaken
 • Aanbouw of aanpassingen in de woning, zoals een traplift
 • Toilet- en badkamer voorzieningen
 • Antislipdouche en een speciale douchezit
 • Dagbesteding

Vervoersvoorzieningen

Voorzieningen die ervoor zorgen dat je mobiel bent en op stap kunt, zoals:

 • Wmo-vervoer per regiotaxi of rolstoeltaxi
 • Aanpassing van de auto
 • Een scootmobiel of rolstoel.
 • Auto in bruikleen
 • Vergoeding voor vervoer (je eigen auto
 • Medische begeleiding bij vervoer
 • Oplaadkosten voor een elektrisch vervoersmiddel
 • Een parkeerplek voor de deur
 • Een parkeerkaart voor gehandicapten

Eigen bijdrage

Hulp en ondersteuning vanuit de Wmo is niet gratis. Gemeenten vragen een eigen bijdrage van de burger voor het ontvangen van ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp en andere voorzieningen. De eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen is maximaal 19 euro per maand (maar kan dus lager zijn). De eigen bijdrage voor algemene voorzieningen hangt af van je leeftijd en de leeftijd van je partner (als je die hebt). Je betaalt de eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) Op hun website kan je de eigen bijdrage in jouw situatie berekenen. De eigen bijdrage betaal je per vier weken.

WMO

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Foto homepage
~