~

Communiceren is meer dan praten alleen

Communiceren doe je niet alleen. Dat doe je altijd met meerdere mensen. Maar wat als communiceren niet makkelijk is? Wat als je kind moeite heeft om onder woorden te brengen wat hij of zij bedoelt? Of als je kind juist niet begrijpt wat jij probeert duidelijk te maken?

In dit artikel willen we je helpen met het zoeken naar de informatie over communicatie.

Samen praten blok afb

Communiceren is meer dan praten. Om tot geslaagde communicatie te komen moet je dezelfde taal spreken en elkaar begrijpen. Begrijpen wat de ander bedoelt is niet altijd gemakkelijk. En weten dat de ander jou heeft begrepen evenmin. Communiceren kan op verschillende manieren: Met gebaren, je mimiek, houding, klanken en/of ondersteunende communicatiehulpmiddelen. Er zijn verschillende onderzoeksinstrumenten die een handreiking kunnen geven over wat iemand begrijpt van gesproken taal of die een indruk geven op welke wijze iemand communiceert.

Wat als de persoon gesproken taal niet (voldoende) begrijpt?

Wanneer gesproken taal niet of onvoldoende wordt begrepen is er geen geslaagde communicatie. Er kan dan gebruik worden gemaakt van ondersteunende communicatiemiddelen (OC). Iedereen maakt altijd gebruik van OC, bewust of onbewust. Denk bijvoorbeeld aan het logo van de winkel, foto’s bij een artikel, wc-aanduiding in een restaurant, verwijzingen op het treinstation, enzovoort.

Voor veel kinderen/volwassenen met een verstandelijke beperking is het niet voldoende om alleen gesproken taal aan te bieden. Deze informatie komt vaak onjuist of onvolledig binnen, waardoor de communicatie niet wordt begrepen. Een oplossing hiervoor is het inzetten van visuele communicatie. Het gebruiken van ondersteunende communicatiemiddelen heeft de volgende voordelen:

  • Je geeft meer informatie dan alleen het gesprokene.
  • Je biedt veiligheid, overzicht en structuur.
  • Je vereenvoudigt taal en verlaagt het spreektempo.
  • Je spreekt gelijktijdig meerdere zintuigen aan waardoor informatie op meerdere manieren verwerkt kan worden.

Wat als iemand niet kan spreken?

Het kan ook voorkomen dat iemand niet kan praten maar wel wil communiceren. Het is dan belangrijk om gebruik te maken van een ondersteunend communicatiemiddel waarmee de persoon zich beter kan uiten. Er kan hierbij bijvoorbeeld gedacht worden aan een communicatieboek, spraakcomputer of communicatie app op de tablet.

Wil je meer weten over wat jouw kind begrijpt of hoe de communicatie het beste vorm kan worden gegeven? Zoek dan contact met een logopedist gespecialiseerd in het werken met mensen met een verstandelijke beperking.

Ook kan je via de volgende website meer informatie vinden: http://www.communicatiehulpmiddelen.com/

Samen praten blok afb

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Foto homepage
~