~

Handig: alle hulpmiddelen voor kinderen met een beperking op een rij

Vilans heeft een bijzonder compleet overzicht van hulpmiddelen gemaakt. Door de logische indeling en de duidelijke opzet weet je meteen wat de mogelijkheden zijn en of je er wel of geen vergoeding voor aan kunt vragen.

Dreiwielfiets

Hulpmiddelen voor kinderen: van hoog-laag bedbox tot pittenzak

Ouders van kinderen met een beperking worden enorm vindingrijk wanneer het gaat om het bedenken van praktische oplossingen. Toch is het goed om te weten dat er veel standaard oplossingen voorhanden zijn waar je gebruik van kunt maken. Om overzicht te geven in alle verschillende hulpmiddelen stelde de landelijke kennisorganisatie voor langdurige zorg Vilans voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een hulpmiddelenwijzer samen.

Vergoeding afhankelijk van je situatie

Afhankelijk van je situatie, het hulpmiddel dat je zoekt en de manier waarop of reden waarom je deze gaat gebruiken kan je aanschaf worden vergoed. Soms vanuit de Wlz (de Wet Langdurige Zorg), soms vanuit de Zorgverzekeringswet of de Wmo (de Wet maatschappelijke ondersteuning). Bij de hulpmiddelenwijzer is een vergoedingenoverzicht gemaakt die aangeeft op welke manier je een vergoeding kunt regelen.

Zelfs als het hulpmiddel dat je graag wilt aanschaffen niet op de lijst van Vilans voorkomt, kan het zijn dat het toch vergoed wordt. Controleer daarvoor de polisvoorwaarden van je zorgverzekeraar of neem contact op met hun klantenservice.

Dreiwielfiets

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Foto homepage
~