~
Terug naar overzicht

Een opleiding voor mensen met een verstandelijke beperking | ALEZ Academie

Deze moeder zette zelf een vervolgopleiding op

De VGN organiseerde ‘LAB2030’, een online-bijeenkomst over de ontwikkelingsmogelijkheden van achttienplussers met een beperking. Nieuwsgierig luisterde ik mee. Ik heb zelf een zoon van bijna 18 met een (matig) verstandelijke beperking. Als we met hem het geijkte pad zouden lopen, zou dit zijn laatste jaar VSO zijn. Volgend jaar zou hij dan een dagbesteding instromen. Alleen hebben we andere keuzes gemaakt die meer dan bevestigd werden tijdens dat LAB2030-event.

Jongen huiswerk

Ik vind het al langer een bijzonder fenomeen: jongeren met een verstandelijke beperking, die langzamer en anders leren, gaan bijna allemaal vroeg van school. Met zestien zijn ze niet meer leerplichtig en met achttien zeggen de meeste VSO’s: ‘Het is mooi geweest.’ Terwijl de sneller lerende broers en zussen tot hun achttiende moeten doorleren en daarna volop kunnen kiezen uit vervolgopleidingen.

Tijdens de bijeenkomst van de VGN stond het wetenschappelijk onderzoek ‘Perspectief in ontwikkeling’ centraal, naar de ontwikkelmogelijkheden van jongeren met een verstandelijke beperking. [voeg link in: https://www.rijksoverheid.nl/d... ] ‘Jongeren met een lichte of matige verstandelijke beperking zijn na hun 18e nog lang niet uitgeleerd en uitontwikkeld’, vertelde onderzoeker Selle van der Woude. ‘Uit het onderzoek blijkt dat deze jongeren veel meer potentie hebben dan vaak wordt gedacht.’

Vervolgopleiding met een beperking

Ik kreeg een brok in mijn keel, toen ik hem hoorde praten. Omdat het zo waar is, omdat het precies is wat ik het afgelopen jaar bij mijn zoon heb zien gebeuren. Hij is vorig jaar van het VSO afgegaan. We hebben toen uitgebreid om ons heen gekeken of er mogelijkheden zijn voor een vervolgopleiding. Maar naast Parc Spelderholt, is er eigenlijk niets. En zeker niet bij ons in de buurt.

Omdat we het hem zo gunden om verder te leren en zich verder te ontwikkelen, zijn we toen maar zelf -met een klein clubje ouders- een vervolgopleiding begonnen: ALEZ, de academie voor Leren en Zelfstandigheid. [voeg link in: https://alez-academie.nl] In de volle overtuiging dat meer ontwikkeling, meer zelfstandigheid betekent en onze zoon het gelukkigst wordt van een zo zelfstandig mogelijk leven. ALEZ begon met twee jongeren; we geven nu zes jongeren de kans om verder te leren.

Niet oké

Ja, zelf zo’n academie beginnen is ontzettend veel werk. Veel meer dan we voor mogelijk hielden. Maar als ik naar mijn zoon kijk, zie welke stappen hij zet en hoe hij zich ontwikkelt, dan is dat alle energie en tijd meer dan waard. Ik gun dat veel meer jongeren en knikte dan ook stellig mee, toen de onderzoeker tijdens de online-bijeenkomst van de VGN concludeerde: ‘geen vervolgopleiding is gewoon niet oké.’

Jongen huiswerk

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Foto homepage
~