~
Terug naar overzicht

Mijn kind wil niet meer naar school

Mijn zoon kwam van de week thuis. Hij heeft ‘weer’ ruzie gehad met zijn leraar. Nou ja, volgens hem dan. ‘Die man begrijpt me niet. Ik leer op mijn manier. Dat werkt voor mij het beste, waarom snapt hij dat nou niet! En als ik verder wil, is er altijd wel weer iemand uit de klas met een vraag! WHAAAAAA, doodvermoeiend! Ik ga niet meer naar school!!!!!!!’, roept hij. Boos slaat hij met de deur en rent naar zijn kamer.

Jongen klas

Heb jij een kind met een aan autisme verwante stoornis of andere uitdaging en zijn er al verschillende ‘aanvaringen’ geweest op school? Heb je het gevoel dat de school niet begrijpt wat je kind nodig heeft? Hoe kun je, eventueel samen met een professional, de beste school uitkiezen voor je kind? Hoe kan je, samen met school, tot werkende afspraken voor je kind komen?

Prikkels in kaart brengen en verminderen

Begin eerst met inzichtelijk te maken hoe een schooldag eruit ziet, en waar de prikkels of hobbels zich bevinden. Gaat je kind bijvoorbeeld met gepland vervoer naar school en gebeurt daar al van alles voordat hij/zij op school aankomt? Of breng je zelf je kind naar school en lopen jullie een vrij drukke route? Denk in deze gevallen bijvoorbeeld eens aan het gebruik van een koptelefoon onderweg, om het aantal prikkels te verminderen. Of kijk naar andere mogelijkheden om de verschillende prikkels voor hem behapbaar te houden.

Maak gebruik van de onderwijsbegeleider

Maak een afspraak met de onderwijsbegeleider. Bespreek de wensen van je kind en kijk welke mogelijkheden de school hiervoor biedt. Maak samen afspraken over de zaken die voor jouw kind belangrijk zijn en die school kan inregelen. Denk hierbij bijvoorbeeld een aparte schoolingang (minder druk), aparte omkleedruimte met gym of een speciaal plekje om zich even terug te kunnen trekken als het te druk wordt in zijn hoofd of in de klas. Belangrijk is om hier gezamenlijk op te trekken met school. Ook hierbij helpt het als je inzichtelijk hebt wat voor jouw kind zorgt voor onrust, op welk moment en tijdens welke activiteiten.

Wees niet terughoudend met eventuele tips, jij weet vaak al wat goed en minder goed werkt. Geef bijvoorbeeld aan dat het helpt om een lesschema op te hangen en geef aan hoe belangrijk het is voor je kind om hieraan vast te kunnen houden. Afwijken kan en zal soms nodig zijn, neem dan wel even de moeite dit ook uit te leggen op een rustige manier.

Informeer bij andere scholen

Informeer bij meerdere scholen en vraag of er al ervaring is met kinderen met vergelijkbare uitdagingen. Hoe pakt de school dat op? En is er bijvoorbeeld regelmatig overleg met ouders, schoolraad of professionals? Kijk ook eens naar de groepsgrootte. Hebben kleine klassen de voorkeur? Neem dat dan mee in je gesprek. Andere voorbeelden van zaken die je mee kunt nemen in je gesprek: Wordt er met name klassikaal of 1-op-1 onderwijs gegeven? Worden er interne trainingen aangeboden als aanvulling op het lespakket (bijvoorbeeld weerbaarheidstrainingen, extra sociale vaardigheidstrainingen, etc.)?

Schakel een 'onafhankelijke derde' in

Denk ook eens aan het meenemen van een ‘onafhankelijke derde’. Dit kan bijvoorbeeld een mediator zijn. Soms zijn er binnen de gemeente of zelfs via de leerplichtambtenaar mensen bekend die je hierbij kunnen helpen. Zeker als er al verschillende nare ervaringen zijn, kan het helpen als een onafhankelijke derde de mogelijkheden van school goed naast de wensen en behoeften van jouw kind kan zetten. Het gezamenlijke doel is dat jouw kind met plezier naar school gaat en zich daar veilig voelt.

Samen tot de beste begeleiding op school komen

Sta vooral stil bij hoe je, samen met school, je kind zo goed mogelijk kunt begeleiden. Ontwikkelen en leren doe je samen. Van nature kijken we snel naar de zaken die niet goed gaan, maar ook op school is het belangrijk goed naar de zaken te kijken die wel werken en die wel goed gaan. Zo zorg je voor een constructief contact met begeleiders, docenten en andere betrokkenen.

Jongen klas

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Foto homepage
~