~

Wat als mijn kind gebruikt? Hoe ga je het gesprek aan over alcohol en drugs

‘Ruik ik daar nou sigaretten?’ Of ‘Mijn kind lijkt wel dronken’; Herken je dit? Het is iets wat vaak in de puberteit aan bod komt en waar je je als ouder ernstig zorgen om kan maken. Is je zoon of dochter begonnen met alcohol drinken? Drugs? Of misschien iets anders? En doet hij/zij dit omdat ze het zelf willen of is er een bepaalde druk waarom ze dat doen? Zoveel vragen en wat te doen: laten experimenteren of verbieden?

Wat als mijn kind gebruikt

Voorlichting over alcohol en drugs

Als jouw kind vragen stelt over roken, alcohol of drugs, ga dan samen op onderzoek uit en beantwoord deze vragen. Voorlichten is een belangrijke stap in preventie. Je kunt ook samen op zoek gaan naar de informatie hierover op internet, bijvoorbeeld via Trimbos (www.alcoholinfo.nl, www.rokeninfo.nl) of Steffie (www.bekijkhetnuchter.nl).

Signalen alcohol- of drugsgebruik bij kind

Er zijn een aantal signalen waaraan je zou kunnen merken dat je kind alcohol drinkt, rookt of blowt. Zoals adem en kleding die ruiken, verminderde eetlust (of soms juist meer eetlust), verminderde conditie, kortademigheid, hoesten, minder geld en subtiele stemmingswisselingen.

Het gesprek aangaan

Denk je dat je kind rookt, drinkt of andere middelen gebruikt? Ga ook dan rustig het gesprek aan. Niet boos worden, maar heb een open en nieuwsgierige houding. Probeer te achterhalen of jouw kind bewust heeft nagedacht over de keuze om te gaan roken of alcohol te drinken. Vraag na of je kind de risico’s weet en wat voor hem/haar de voor- en nadelen zijn. Breng vooral de nadelen op de korte termijn ter sprake. Jongeren kunnen zich beter voorstellen wat de nadelen op korte termijn zijn dan de nadelen op de lange termijn.

Voorbeelden van nadelen op de korte termijn:

  • Van roken ga je stinken
  • Het is kost veel geld
  • Eenmaal roken en/of drinken leidt tot meer zin, je raakt eraan verslaafd
  • Van drinken of blowen kun je over je eigen grenzen heen gaan
  • Je kunt er ziek van worden

Probeer in ieder geval de afspraak met je kind te maken dat hij/zij het jou vertelt als hij/zij heeft gebruikt. Laat je kind weten dat je het liever hoort in plaats van dat ze het stiekem gaan doen.

Heeft je kind gerookt of gedronken? Dan is het belangrijk om tijdens het gesprek aandacht te hebben voor de eventuele redenen die jongeren kunnen hebben om te gaan roken. Dus luister ook vooral naar de voordelen die je kind heeft ervaren.

Eén van de redenen dat kinderen gaan roken of drinken is omdat ze bij een vriendengroep willen horen. Het is dus een goed idee om aandacht te besteden aan het ‘nee’ zeggen. Leg uit hoe je kind kan reageren als hij of zij een sigaret, drugs of drank krijgt aangeboden. Maak duidelijk dat iemand ook kan weigeren en dat echte vrienden dat ook van hem/haar accepteren.

Daarnaast willen jongeren ook graag experimenteren. Blijf alert of het bij een experiment blijft of dat het vaker gedaan wordt. Meestal begint het met experimenteel gebruik. Dit kan echter omslaan naar regelmatig gebruik om bijvoorbeeld om te gaan met stress. Als het vaker voorkomt, betrek dan de huisarts en/of een hulpverlener. Als er vermoedens zijn van het gebruik van harddrugs, is het altijd verstandig om de huisarts of andere hulpverleners te betrekken.

Wat als mijn kind gebruikt

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Foto homepage
~