~

Dubbele kinderbijslag? Vraag het aan!

Ouders van kinderen met een handicap of aandoening kunnen in Nederland dubbele kinderbijslag krijgen. Dit is een tegemoetkoming in de kosten voor de intensieve zorg die je je thuiswonende kind geeft, als gevolg van hun fysieke of psychische problematiek.

Ontwerp zonder titel 10

Wanneer dubbele kinderbijslag?

Je kunt dubbele kinderbijslag aanvragen als je kind tussen de drie en de achttien jaar oud is, intensieve zorg nodig heeft en minstens vier dagen in de week bij je thuis woont (en ook bij je thuis staat ingeschreven). De Sociale Verzekeringsbank (SVB) keert de kinderbijslag uit. Het bedrag wordt aan het einde van elk kwartaal automatisch op je rekening bijgeschreven. De kinderbijslag is belastingvrij en er zijn geen inkomensgrenzen.

Aanvraag extra kinderbijslag indienen

De aanvraag dien je in bij de SVB. Die schakelt vervolgens het CIZ in voor een beoordeling. Je hebt dus wel een indicatie nodig waaruit blijkt dat jouw kind deze intensieve zorg nodig heeft. Als je al zo’n indicatie hebt, omdat je een bijdrage vanuit de Wlz (Wet Langdurige Zorg) ontvangt, dan gaat dat snel. Heb je nog geen indicatie, dan moet je bij het CIZ een vragenlijst invullen en een aantal documenten insturen (verslagen van school, de arts of van andere behandelaren).

Vragenlijst ciz dubbele kinderbijslag

Het CIZ hanteert een systeem van tien punten waarop je kind zorg nodig heeft. Die gaan niet alleen over lichamelijke zorg, maar bijvoorbeeld ook over het gedrag van je kind en of deze in staat is voor zichzelf te zorgen. De uitslag van die beoordeling gaat naar jou per brief en wordt digitaal naar het SVB gestuurd.

Je krijgt acht weken na je aanvraag het besluit van de SVB. Soms heeft het CIZ langer de tijd nodig voor het afgeven van de indicatie. In die gevallen krijg je een brief van het SVB dat het wat langer duurt.

Geen terugwerkende kracht

Let op: er geldt voor de dubbele kinderbijslag geen terugwerkende kracht. Je krijgt het vanaf de eerste dag van het kalenderkwartaal waarin je je aanvraag hebt gedaan. Dus: heb je je aanvraag op 3 maart ingediend, dan krijg je (als je er recht op hebt) dubbele kinderbijslag vanaf 1 januari. Ook al had je er de jaren daarvoor ook recht op, er geldt: niet aangevraagd, niet uitgekeerd!

Dubbele kinderbijslag aanvragen? Klik dan op de link naar de website van de SVB.

Extra jaarlijkse uitkering

Soms kan je bovenop de dubbele kinderbijslag nog een extra bedrag aan kinderbijslag voor je kind krijgen. Je hebt hier recht op als je een heel jaar (van 1 januari tot en met 31 december) dubbele kinderbijslag hebt gekregen, omdat je kind intensieve zorg nodig had en bij jou thuis woont. Het extra bedrag wordt één keer per jaar betaald. Hier geldt wel een inkomensgrens aan.

Let ook hier op: deze regeling geldt alleen als je een heel jaar lang die dubbele kinderbijslag hebt gekregen. Krijg je deze pas sinds het tweede of derde kwartaal van dat jaar, dan krijg je de extra uitkering niet. Ook niet als je wel recht had op dubbele kinderbijslag, maar vergeten was om aan te vragen.

Ook de extra uitkering vraag je aan bij de SVB. Dat kan tussen eind januari en 1 december van dat jaar. Let op: Je aanvraag moet uiterlijk 1 december bij de SVB binnen zijn. Na 1 december vervalt je recht op de extra uitkering.

Ontwerp zonder titel 10

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Foto homepage
~