~

Reportage kassa: geen dubbele kinderbijslag voor sommige ouders

Een aantal ouders dat eerder de dubbele kinderbijslag kreeg, komt er nu ineens niet meer voor in aanmerking. Een aantal andere ouders wordt met hun eerste aanvraag afgewezen, omdat ze te weinig punten scoren op het beoordelingsformulier. Dit terwijl er volgens hen wel een intensieve zorgvraag is. Het BNNVARA-programma Kassa heeft hier aandacht aan besteed.

Kassa

Dubbele kinderbijslag

Ouders van kinderen met een handicap of aandoening kunnen in Nederland dubbele kinderbijslag krijgen. Dit is een tegemoetkoming in de kosten voor de intensieve zorg die je je thuiswonende kind geeft, als gevolg van hun fysieke of psychische problematiek.

Je kunt dubbele kinderbijslag aanvragen als je kind tussen de drie en achttien jaar oud is, intensieve zorg nodig heeft en minstens vier dagen in de week bij jou thuis woont (en ook bij jou thuis staat ingeschreven). Je vraagt het aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Kassa

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Foto homepage
~