~

Vrijwilliger vergoeding en een uitkering, waar moet je op letten?

Soms is het niet mogelijk om betaald werk te verrichten. Dan is vrijwilligerswerk een mooi alternatief. Dit kan vanaf de 16e verjaardag. Maar waar moet je op letten als je kind vrijwilligerswerk wil doen en een uitkering ontvangt?

Vrijwilliger

Onbelaste vrijwilligersvergoeding

De onbelaste vrijwilligersvergoeding is een vergoeding voor vrijwilligerswerk. Deze staat niet in verhouding tot de omvang van het uitgevoerde werk. Er worden een aantal eisen gesteld aan het krijgen van de onbelaste vrijwilligersvergoeding:

  • Iemand werkt voor een organisatie die niet valt onder de vennootschapsbelasting of daarvan is vrijgesteld. Of voor een sportvereniging, sportstichting of voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI);
  • Iemand is niet in dienst bij de organisatie, stichting of vereniging;
  • Iemand voert het werk niet voor zijn beroep uit;
  • De vergoeding die iemand krijgt voor het werk is een vrijwilligersvergoeding. Dit staat dus niet in verhouding tot de omvang en tijdsbeslag van het werk.

Je kind mag als vrijwilliger niet meer verdienen dan de maximale (onbelaste) vrijwilligersvergoeding. Anders kan dit gevolgen hebben voor de uitkering. De vrijwilligersvergoeding per kalenderjaar is in 2023 als volgt:

  • Per uur maximaal €2,75 voor mensen in de leeftijd tot 21 jaar en €5,- voor mensen van 21 jaar of ouder.
  • Per maand maximaal €190,-
  • Per jaar maximaal €1900,-

De bovenstaande kosten zijn inclusief eventuele reiskosten. Elk jaar worden de maximale bedragen van de vrijwilligersvergoeding bepaald en gewijzigd. Wanneer je kind bij haar/zijn vrijwilligersbaan meer verdient dan de deze vergoeding, gaat de wetgever (UWV, Belastingdienst, etc.) ervan uit dat je kind betaald werk verricht. Dit kan gevolgen hebben voor de uitkering.

Resultaatgenieter

Als je kind bijverdient (meer verdient dan de maximale vrijwilligersvergoeding) naast de uitkering die hij/zij ontvangt, dan kan je kind gezien worden als ‘resultaatgenieter’. Je kind doet dan werk, zonder dat hij/zij daadwerkelijk in dienst is. Je kind is dan verplicht om de bijverdiensten op te geven in de aangifte inkomstenbelasting, bij ‘inkomsten uit overig werk’.

Nog meer hierover vind je op de website van de Belastingdienst.

Vrijwilliger

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Foto homepage
~