~

Welke vergoedingen zijn er voor (ouders van) kinderen met een beperking?

Voor ouders van kinderen met een (chronische) ziekte of beperking kunnen de zorgkosten soms behoorlijk oplopen. Gelukkig zijn er verschillende vergoedingen en financiële ondersteuningsmogelijkheden om ouders te helpen bij het dragen van deze lasten. Dan moet je alleen wel weten welke vergoedingen er zoal zijn.

In dit artikel bespreken we de belangrijkste vergoedingen die beschikbaar zijn voor (ouders van) kinderen met een beperking in Nederland.

Vergoedingen voor kinderen met beperking

Kinderbijslag

Een van de eerste financiële voordelen waar ouders van kinderen met of zonder beperking recht op hebben, is de kinderbijslag. Deze maandelijkse toelage wordt verstrekt door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten die ouders maken voor de opvoeding van hun kinderen. Ouders van kinderen met een beperking ontvangen soms een verhoogd bedrag aan kinderbijslag, de zogenaamde dubbele kinderbijslag.

PGB (Persoonsgebonden budget)

Het Persoonsgebonden budget is een regeling waarmee ouders zelf de zorg voor hun kind met een beperking kunnen organiseren en financieren. Met een PGB kun je als ouder zorg inkopen die het beste aansluit bij de behoeften van je kind. Dit budget biedt je dus flexibiliteit en maatwerk, waardoor jij als ouder meer controle hebt over de zorg die jouw kind ontvangt. Zorg jij zelf voor je kind? In dit geval kun je jezelf aanmerken als informele zorgverlener. Je ontvangt dan zelf een vergoeding voor de zorg die je verleent aan jouw kind. Meer informatie hierover vind je op de website van per saldo.

Wajong-uitkering

Voor kinderen met een langdurige of blijvende arbeidsbeperking kan de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) van toepassing zijn. Kinderen die op jonge leeftijd al een beperking hebben en op volwassen leeftijd niet in staat zijn om het minimumloon te verdienen, kunnen in aanmerking komen voor een Wajong-uitkering. Wil je weten of jouw kind hiervoor in aanmerking komt, kijk dan eens naar de voorwaarden.

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke bijdrage die ouders met kinderen onder de 18 jaar kunnen ontvangen. Dit budget is bedoeld om jou als ouder te ondersteunen bij de kosten voor je kind(eren) en kan ook een toeslag bevatten voor kinderen met een beperking. Misschien komen jullie als gezin hier al voor in aanmerking, maar misschien zijn je inkomsten plotseling gedaald en kwam je er eerst niet, maar nu wel voor in aanmerking. Het loont de moeite om dit eens uit te zoeken.

Regeling extra kosten thuis (EKT)

Voor ouders van kinderen met een (chronische) ziekte of beperking die veel extra zorg nodig hebben, is er de regeling extra kosten thuis. Deze regeling voorziet in een financiële tegemoetkoming om de extra kosten te dekken die ontstaan bij het thuis verzorgen van een gehandicapt kind. Je kunt extra kosten thuis aanvragen bij het zorgkantoor. Het zorgkantoor toetst of er voor de huidige zorgvraag extra budget nodig is. En of de extra zorg die je in wilt kopen doelmatig en verantwoord is.

Belastingvoordelen

Jij als ouder van een kind met een beperking kan ook in aanmerking komen voor belastingvoordelen. Denk hierbij aan aftrekposten voor specifieke zorgkosten, zoals medische behandelingen, medicijnen en aanpassingen aan de woning die nodig zijn vanwege de beperking van je kind. Neem hiervoor eens een kijkje op de website van de belastingdienst.

Bijzondere bijstand en financiële regelingen gemeente

Elke gemeente heeft verschillende financiële regelingen en bijzondere bijstandsvoorzieningen. Het is de moeite waard om eens contact op te nemen met de gemeente waarin jullie wonen en te informeren naar de mogelijkheden, zoals vergoedingen voor sport- en vrijetijdsactiviteiten of een tegemoetkoming voor extra kosten. Op de website van je gemeente kun je hier in veel gevallen al meer informatie over vinden.

Ondersteuning van belangenorganisaties voor ouders

Naast de bovengenoemde financiële voorzieningen kun je als ouder ook ondersteuning vinden bij belangenorganisaties. Organisaties zoals Per Saldo, Iederin (netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte) en het platform VG geven informatie, advies en ondersteuning aan ouders van kinderen met een beperking.

Het opvoeden van een kind met een ziekte of beperking is al uitdagend genoeg. Gelukkig zijn er dus verschillende (financiële) voorzieningen beschikbaar om jou als ouders dan te ondersteunen. Je moet het alleen wel even weten. Als ouder van een kind met een (chronische) ziekte of beperking heb je soms te maken met andere rechten en regelingen. Fijn als je je daar geen zorgen meer om hoeft te maken en jij je kunt richten op de zorg en ontwikkeling van je kind.

Reacties

Alle reacties lezen?

Log in en lees reacties van anderen. Stel vragen aan de redactie, geef likes en praat mee over de geschreven blogs en artikelen.

Heb je al een account? Inloggen

Meer Sophi?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks
de nieuwste inspirerende verhalen in je mailbox!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Foto homepage
~